Kalvetilgang og slaktevekter påvirkes av mattilgangen både gjennom antall dyr som er på beite og gjennom årlig variasjon i planteproduksjonen. Det er av flere blitt poengtert at vekter er et bra mål på dyretetthet og dyrevelferd. Mens det i enkelte områder kan være vanskelig å få en god oversikt over det totale dyreantallet, vil vektene over tid kunne fortelle om mattilgangen er stabil, dårlig eller i endring.

Likeså er andelen simler som får kalv et sensitivt mål på hvilke forhold reinen lever under. Investering i kalv er noe av det første som påvirkes av redusert mattilgang. Kalvesegmentet er også det som er mest sårbar overfor rovvvilt. Kalvetilgangen måles som antall merkede kalv under sommer- eller høstsamlingene i siidaene/distriktene, delt på antall voksne simler i flokken om våren.

Under kan du se på utviklingen over tid i både kalvetilgang og kalvevekter.