Slaktevekter foregående år og kalvetilgang i inneværende år kan i mange tilfeller forklare hvor mange rein som omsøkes erstattet på grunn av fredet rovvilt. Her kan du studere hvilke forhold som påvirker kalvevekter og kalvetilgang i de ulike reinbeitedistriktene