Her kan du blant annet studere hvordan omsøkt tap av rein til fredet rovvilt er relatert til reintall og kalvetilgang, som er de to forholdene som så langt har vist seg å ha størst innvirkning på tapsomfanget.