Det er foreslått at for distrikt med rein i god kondisjon bør de gjennomsnittlige slaktevektene på årskalv være på minst 17-19 kg, mens gjennomsnittlige slaktevekter på ungbukker (1-2 år) bør være på 25-27 kg eller mer. For simler eldre enn 2 år er det foreslått at gjennomsnittlig slaktevekter bør være minst 27-29 kg.  Samtidig er det kjent at små kalver er mer sårbar for matmangel og rovvilt, mens små simler har lavere sannsynlighet for å produsere kalv. På disse sidene kan du se fordelingen av slaktevektene i ulike aldersklasser.