X
GO
en-USnb-NO

Det er foreslått at for distrikt med rein i god kondisjon bør de gjennomsnittlige slaktevektene på miessi/miesie (årskalv) være på minst 17-19 kg, mens gjennomsnittlige slaktevekter på varit/horhtje (ungbukker, 1-2 år) bør være på 25-27 kg eller mer. For aldu/aaltoe (voksne simler, 2 år og eldre)  er det foreslått at gjennomsnittlig slaktevekter bør være minst 27-29 kg. Samtidig er det kjent at små kalver er mer sårbar for matmangel og rovvilt, mens små simler har lavere sannsynlighet for å produsere kalv. På disse sidene kan du se fordelingen av slaktevektene i de ulike aldersklassene. Du vil se at det er stor variasjon i størrelsen på dyrene som slaktes. 

I tillegg kan du se på hvordan vektene endrer seg gjennom sesongen. Det gir informasjon om når det er gunstigst å slakte for å oppnå høyest vekt. Kun distrikter som har slaktet i mer enn seks forskjellige uker er inkludert. Det er for å få målepunkter på flere ulike tidspunkter gjennom sesongen når sesongeffektene skal studeres.

 

Nasjonalt overv&aaring;kingsprogram for tamrein og rovvilt